Mastodon Anton Yakovlev, Author at Sensitive Skin Magazine