Mastodon Breyten Breytenback, Author at Sensitive Skin Magazine