Mastodon D. James Smith, Author at Sensitive Skin Magazine