Mastodon Flame Schon, Author at Sensitive Skin Magazine