Mastodon Franklin Mount, Author at Sensitive Skin Magazine