Mastodon Iris Berry, Author at Sensitive Skin Magazine