Mastodon James Reich, Author at Sensitive Skin Magazine