Mastodon Patricia Carragon, Author at Sensitive Skin Magazine