Mastodon Sparrow, Author at Sensitive Skin Magazine