Mastodon Dean Kostos, Author at Sensitive Skin Magazine