Mastodon Dennis Gordon, Author at Sensitive Skin Magazine