Mastodon Gerald Nicosia, Author at Sensitive Skin Magazine