Mastodon Ron Kolm, Author at Sensitive Skin Magazine