Mastodon Ryan Choi, Author at Sensitive Skin Magazine