Mastodon Sean Flaherty, Author at Sensitive Skin Magazine